Header marlst regio

Header phone

Corona

Coronavirus en scouting:
Vragen en antwoorden over Scouting en het coronavirus (COVID-19) vind je hier:

Meer informatie

Buitengewone Regioraad 17 februari 2014

 

1 Opening

 

2 De zoektocht naar een nieuw Regiobestuur, nog maar één stap te maken?!

In de recente zoektocht naar een nieuw Regiobestuur hebben we zicht op kandidaten voor de functies van voorzitter en secretaris! Tevens is de vertegenwoordiging naar de Landelijke Raad ingevuld, zijn de coördinatoren en organisatoren van de speltakken bekend en is de relatie met het Steunpunt geborgd.

Voor de volgende drie functies zoeken we echter nog kandidaten:

  • penningmeester;
  • coördinator Activiteiten (o.m. aanspreekpunt voor de coördinatoren en organisatoren);
  • coördinator Kwaliteit (o.m. aanspreekpunt voor relevante inhoudelijke thema's op gezamenlijk groeps- en speltakniveau).

De kandidaat voorzitter en secretaris hebben aangegeven dat zij aan de slag willen gaan indien deze functies zijn ingevuld zodat met een voltallig bestuur gestart kan worden. Beiden hebben tevens de wens geuit dat de huidig waarnemend voorzitter tot het eind van het seizoen aanblijft als adviseur.

Het Regiobestuur wil de bijeenkomst van 17 februari benutten om nog eens met elkaar te bespreken op welke wijze we die drie bestuursleden kunnen vinden. Zijn er suggesties van namen van mensen waarmee op zeer korte termijn gesproken kan worden? Kunnen wij met elkaar nog net die ene stap zetten?

 

3 Strategie en bundeling

De Regio kan zijn meerwaarde hebben voor de groepen in het zijn van o.m. een platform voor kennisuitwisseling en communicatie, het hebben van een inhoudelijke inbreng op de Landelijke Raad en het uitstippelen van een regionaal strategisch beleid. Bij dat laatste is dan vooral te denken aan een gezamenlijk optreden richting de lokale politiek m.b.t. bijvoorbeeld het subsidiebeleid en het met elkaar nadenken waar we als Scouting over vijf, tien jaar willen staan.

Welke onderwerpen zouden nu op een strategische agenda kunnen? Wat geven we een toekomstig Regiobestuur eventueel mee?

 

4 Stand van zaken Regio-activiteiten

Beverdoe-/Jungledag, RSW, 14+-activiteiten, Ardennenhike

5 Rondje nieuws vanuit de groepen, Steunpunt en Landelijk

6 Rondvraag

7 Sluiting

Ruimte voor informeel overleg.

Regio planning 2020/2021

 regio jaarplanning klein2

 

scoutproof

 
 
 
 
 
 

Contact

Postadres
Pergamijndonk 190
6218 GZ Maastricht
E-mailadres
info@regiomaastrichtenmergelland.nl
Verhuur

Wij zijn geen scoutingroep
en verhuren daarom geen gebouw.
Groepen die dit wel doen
vind je onder het menu "Groepen"