Header marlst regio

Header phone

Corona

Coronavirus en scouting:
Vragen en antwoorden over Scouting en het coronavirus (COVID-19) vind je hier:

Meer informatie

Regioraad 19-05-2014

 


Locatie Scouting Eijsden
Ingenieur Rocourstraat 13c
6245 AC Eijsden
Tijdstip 19.30 uur koffie/thee
20.00 uur aanvang vergadering
22.15 uur einde vergadering
22.15 uur informeel


Beste bestuurslid of organisator,


Graag nodig ik je uit voor onze Regioraad op 19 mei a.s. Op deze Regioraad maken we kennis met vijf kandidaat-bestuursleden die de verantwoordelijkheden en taken van de Regio tot 1 juli a.s. op zich willen
nemen.
De vijf hebben te kennen gegeven dat ze na 1 juli willen doorgaan mits er een voorzitter is. Op het moment van deze uitnodiging is er nog geen kandidaat-voorzitter. In de zoektocht daarnaar is inmiddels een nieuwe actie gestart d.m.v. een brief met daarin een oproep aan alle staf- en bestuursleden. Toch willen we vooruit. De vijf kandidaten zouden tijdelijk willen worden benoemd tot het einde van dit seizoen. Hierdoor kunnen lopende zaken op een juiste wijze worden behandeld en ontstaat er voorlopig geen bestuursvacuüm. Tot 1 juli wil ik als waarnemend voorzitter mijn diensten blijven aanbieden. Hieraan zijn wel reiskosten verbonden. Dit vraagt om instemming van de Regioraad.
Daarnaast willen we tijdens deze Regioraad ook weer de inhoudelijke kant van de Regio oppakken.


Ik zie je graag op 19 mei!
Met Scoutinggroet,
Rob Nout,
waarnemend voorzitter

 

 1. Opening

 2. Welkom door Scouting Eijsden

 3. Mededelingen. 
  Doel: informeren– Steunpunt

 4. Verslag Regioraad 23 november 2013 bijlage 1.
   Doel: vaststellen

 5. Regiobestuur
  Doel: informeren en (tijdelijk) benoemen bestuursleden
  Zowel de secretaris als penningmeester hadden te kennen gegeven per 1 april te stoppen. Hiermee werd de urgentie voor het vormen van een nieuw Regiobestuur nog groter.Inmiddels hebben we vijf kandidaten. Voor de vergadering zal van elke kandidaat nog een profiel volgen.Om de financiën op een goede wijze over te dragen is de Kascommissie gevraagd om samen met de penningmeester Marlène Hameleers de kasboeken voor de laatste maal te controleren.
  De kandidaat-bestuursleden:
  Voorzitter vacature
  Secretaris Mariëlle Thelosen
  Penningmeester Jan Janssen
  Algemeen bestuurslid Clemens Moes
  Algemeen bestuurslid Ivo Jungschleger
  Landelijke Raad Ben Peeters

  Procedure tijdens de Regioraad
  1) overnemen advies Kascommissie
  2) instemmen met benoeming tot 1 juli van de kandidaat-bestuursleden
  3) instemmen met verlenging termijn waarnemend voorzitter, incl. vergoeding reiskosten 

 6. De groep centraal
  Doel: informatie-uitwisseling
  Voor welke uitdagingen staat jouw groep in de komende tijd, het komend seizoen? Hoe staat het met de ledenaantallen, de bezuingingsdruk vanuit de gemeente, het opknappen van het groepshuis, het verkrijgen van nieuwe stafleden, de onderlinge samenwerking tussen groepen, etc. Kortom, hoe staan we er eigenlijk als Scouting in de regio voor?

 7. Organisatorenteam en de activiteiten
  Doel: informatie-uitwissling
  – Terugblik RSW
  – Jungle, welpen en dolfijnendag
  – 14+- activiteit aan het eind van het seizoen?
  – Ardennenhike, organisatie Scouting Eijsden
  – Chillwell
  – Behoeftepeiling naar een gezamenlijke seizoensopening

 8. Rondvraag

 9. Sluiting

Regio planning 2020/2021

 regio jaarplanning klein2

 

scoutproof

 
 
 
 
 
 

Contact

Postadres
Pergamijndonk 190
6218 GZ Maastricht
E-mailadres
info@regiomaastrichtenmergelland.nl
Verhuur

Wij zijn geen scoutingroep
en verhuren daarom geen gebouw.
Groepen die dit wel doen
vind je onder het menu "Groepen"